Lokalny Klub Kodowania

 

Wszystkie instytucje (z miejscowości do 100 tys. mieszkańców) zainteresowane prowadzeniem zajęć z podstaw programowania zapraszamy do utworzenia Lokalnego Klubu Kodowania „Linku do przyszłości”. 

Chęć utworzenia Lokalnego Klubu Kodowania należy zgłosić uzupełniając poniższy formularz:

 

 

 • możliwość bezpłatnego wypożyczenia programowalnych robotów Finch (5 sztuk) na okres 2 miesięcy,
 • możliwość korzystania z przykładowych scenariuszy zajęć z kodowania (z wykorzystaniem robotów Finch oraz bez nich),
 • pakiet materiałów promocyjnych (m.in. naklejki, przypinki, plakaty)
 • możliwość udziału w szkoleniach online oraz skorzystania z konsultacji drogą elektroniczną,
 • możliwość udziału w wydarzeniach o charakterze szkoleniowym i sieciującym takich jak spotkania Lokalnych Klubów Kodowania.
 
 
 
 • Wypożyczenia robotów Finch realizowane w są turach (co dwa miesiące). W każdej turze na wypożyczenia dla nowych LKK (nie wypożyczających wcześniej robotów) przeznaczonych jest 20 kompletów robotów (po 5 sztuk). 
 • O kolejności wypożyczeń decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze 20 instytucji otrzyma roboty na okres maj-czerwiec, kolejne 20 na okres lipiec-sierpień itd. 
 • O przewidywanym terminie wypożyczenia zostaniecie Państwo poinformowani podczas komunikacji dotyczącej podpisania umowy o współpracy. 
 

Z każdą instytucją prowadzącą Lokalny Klub Kodowania podpiszemy umowę o współpracy według następującego wzoru: Wzór umowy 2018.

Najważniejsze zobowiązania LKK to:

 • wskazanie koordynatora Lokalnego Klubu Kodowania oraz zapewnienie osoby prowadzącej zajęcia (o ile jest to inna osoba niż koordynator),
 • zorganizowanie co najmniej jednego warsztatu w miesiącu,
 • realizacja zajęć z programowania przez minimum 6 miesięcy dla łącznej liczby uczestników nie mniejszej niż 30 osób,
 • zorganizowanie co najmniej jednego warsztatu dla osób spoza Lokalnego Klubu Kodowania,
 • przekazywania informacji o funkcjonowaniu Lokalnego Klubu Kodowania w formie odpowiedzi na ankiety online (zwykle raz na kwartał).     

                   
Działające Lokalne Kluby Kodowania zachęcamy do korzystania z materiałów projektowych:
 
Materiały edukacyjne przygotowane z myślą o Lokalnych Klubach Kodowania dostępne są w zakładce „Zasoby”.