Karol Kaleta

Trener umiejętności informatycznych, popularyzator e-learningu i edukacji na odległość.

 

Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Edukacja przez Internet (EPI), którego rolą od 2004 roku jest propagowanie e-learningu, nauczania na odległość, nowych technologii. Poprzez realizowane w ramach EPI projektów prowadził zajęcia/warsztaty dotyczące obsługi Internetu, projektowania stron internetowych.

Ma doświadczenie w udzielaniu kompleksowego wsparcia osobom zainteresowanym możliwością studiowania za granicą (www.studiazagranica.pl).
oraz w prowadzeniu i realizacji programu radiowego na żywo (prezenter, Radio eM Kielce, 8 lat doświadczenia).
Oprócz tego pełni rolę lidera TechKlubu Kielce w ramach Programu Nowe Technologie Lokalnie, organizując i koordynując z sukcesem spotkania z ekspertami od nowych technologii.
Prywatnie ma za sobą ponad 400 godzinne doświadczenia w prowadzeniu szkoleń informatycznych na zlecenie instytucji szkolących (m.in. Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce), dotyczących podstaw obsługi komputera, Internetu, tworzenia stron internetowych, grafiki multimedialnej oraz innych szkoleń w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet i inne organizacje partnerskie.
Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Komputerowe Systemy Pomiarowe, gdzie poznał podstawy programowania. Hobbystycznie zajmuje się tworzeniem stron internetowych (głównie na potrzeby realizacji projektów) oraz tworzeniem grafiki multimedialnej.