Krzysztof Polasik

Przedsiębiorca, project manager w firmie programistycznej.

 

Product Manager oraz Business Developer we własnym kreatywnym software house’ie, czyli firmie tworzącej oprogramowanie. Ponadto realizuje inne projekty związane z muzyką oraz promocją różnych form życia społecznego i zawodowego. Dodatkowo, jest lokalnym liderem zespołu IDF, którego celem jest zgłębianie wiedzy w zakresie User Experience.
Programowania uczy się sam od dwóch lat. Wykorzystuje do tego dostępne narzędzia online oraz konsultacje z programistami. Platformy, z których korzysta to Codecademy, EDx, Lynda oraz inne źródła. W programowaniu dostrzega wiele zalet. Przede wszystkim możliwości twórcze, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, analitycznego oraz logicznego myślenia, czy strukturyzowania oraz priorytetyzowania zadań.