Tomasz Molęda

Trener umiejętności informatycznych, popularyzator e-learningu i edukacji na odległość, na codzień związany ze Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet

 

Jest jednym z założycieli oraz pracowników Stowarzyszenia Edukacja przez Internet, które od 2004 r. zajmuje się m.in. propagowaniem e-learningu, nowych technologii itp. W ramach projektów Stowarzyszenia prowadził zajęcia/warsztaty dotyczące obsługi Internetu, projektowania stron internetowych itd. Jest również zaangażowany w organizację TechKlubu Kielce w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie, gdzie współorganizuje spotkania z ekspertami od nowych technologii.
Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Automatyka, gdzie poznał wiele języków programowania, z których część nadal wykorzystuje.