Anna Trelińska

Mentorka Fundacji Girls Code Fun, konstruktor inżynier, studentka Mechaniki i Budowy Maszyn, specjalizująca się w maszynach CNC.

Na co dzień zajmuje się projektowaniem haków holowniczych oraz insertów do gier planszowych, przygotowuje też nestingi, które umożliwiają maszynom sterowanym numerycznie szybkie i ekonomiczne wycięcie pożądanych części. Uczęszczała do renomowanego warszawskiego liceum do klasy z rozszerzoną informatyką. Poznała tam podstawy C++ oraz projektowania stron internetowych. Na studiach wybrała specjalizację CAD/CAM. Jej zadaniem w pracy inżynierskiej było zaprogramowanie obrabiarki sterowanej numerycznie CNC tak, aby wykonać na niej fizyczny model zaprojektowanej części. Przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy to jej pasja życiowa. Lubi poświęcać się rzeczom, które mają głęboki sens. Moment, w którym widzi, że jej uczeń/uczennica rozumie, o co chodzi w zadaniu i samodzielnie potrafi je wykonać jest największą nagrodą za trud włożony w nauczanie.